Vores kunder

Virksomheder som bruger SmallClaims

Vores formål

+2% af alle skyldige beløb opgives årligt af danske virksomheder. Vi sikrer de får deres retsmæssige krav af rettens vej

Vi har nedsat omkostningerne til inddrivelse af krav gennem retslige processer til et minimum. Dermed har vi gjort inddrivelse af småkrav til en god forretning for de fleste virksomhed.
Sådan gør vi

Vores enkle proces

1

Analyse af udestående

Vores algoritmer gennemgår sagen, sammenholder med tidligere behandlede sager samt eksterne datakilder for at tilrettelægge den rigtige strategi.
2

Automatiseret sagsanlæg

SmallClaims platformen opretter automatisk sagen hos den relevante juridiske instans. I kan løbende følgende med på hver enkel sags status.
3

Myndighedsdialog og behandling

SmallClaims håndterer den løbende dialog og sagsbehandling med domstol og modpart, så I kan fokusere på andre opgaver i jeres virksomhed. 
4

Inddrivelse af tilkendt beløb

Efter domsafsigelsen står SmallClaims også for inddrivelse af beløbet hos modparten og eventuelt igennem fogedrettens mellemkomst, hvis nødvendigt.
AUTOMATISERET RETSPROCES

Omkostninger ved at gå rettens vej, der er mindre end kravet

I ved lige fra starten hvad omkostningerne på sagerne vil være. Vores brug af machine learning og data gør os i stand til at tilbyde de bedste og mest fair priser på markedet.

No-Cure-No-Pay Model
96% af vores anlagte sager vindes
SIKKER PROCES

Stærk kryptering og GDPR compliance

GDPR er en del af vores DNA. Vores medarbejdere modtager løbende uddannelse for at kunne sikre en compliant behandling af jeres og jeres kunders data. Vores systemer bliver udviklet i henhold til “privacy by design” standarder.

services

Vi forfølger jeres krav igennem forskellige juridiske instanser og metoder

Retssager

Vores automatiserede processer gør os i stand til at behandle en høj volumen af retssager.

Betalingspåkrav

Vi er eksperter i betalingspåkrav, som sikre jer en hurtigt behandling af jeres sager.

Fogedretsinddrivelse

Vi følger sagen til dørs, også når sagen skal i fogedretten.
Intelligent sagsbehandling

Anlæggelsestrategi baseret på machine learning analyse af tidligere førte sager

Tidligere førte sager gør vores algoritmer i stand til at analysere og tilrettelægge den bedste strategi og forløb i hver enkelt sag, og øger dermed chancerne for at sagen vindes.

KUNDER

Vi er specialister i disse brancher

Vores kunder er fra mange forskellige brancher. Ofte er de dog karakteriseret ved blandt andet stor volumen af sager, hyppig betalings-frekvens eller abonnementbaserede produkter.

Hør hvad vi kan gøre for jer
Bank- og finans
Transport
Forsikring
Energi & forsyning
Tele
Inkasso
Tech & abonnement
Leasing
Spørgsmål og svar

Ofte spurgte spørgsmål

Find svaret til de oftest stillede spørgsmål vi oplever herunder.
Er der et maksimum på antallet af sager SmallClaims kan behandle?

Nej. SmallClaims er bygget til håndtering af en høj volumen af sager. Faktisk er det bedre jo flere sager I har, da vores platform fungerer via mange forskellige datekilder og algoritmer.

Kan SmallClaims hjælpe med alle typer af sager?

Vi kan som det klare udgangspunkt hjælpe med alle typer af sager så længe sagen kan føres under småsagsprocessen, hvor kravet som udgangspunkt ikke må være større end DKK 50.000. Omkostninger og renter skal ikke medtages ved fastsættelsen af beløbsgrænsen.

Ved hvilken domstole vil retssagen foregå?

Retssagen skal som altovervejende hovedregel foregå ved den byret, hvor sagsøgte har adresse.

Hvad sker der, når en sag er blevet anlagt hos en domstol?

Når sagen bliver sendt anlagt hos den relevante domstol vil modparten som udgangspunkt få 7 dage til at kvittere for modtagelse af stævning. Herefter får modparten 14 dage til at komme med sine bemærkninger til stævningen i et svarskrift. Hvis modparten ikke kommenterer på stævningen eller på anden måde kommer med indsigelser inden for de 14 dage, vil retten normalt afgøre sagen til sagsøger i en udeblivelsesdom.

Hvis modparten kommer med et svarskrift og indlæg i sagen vil der normalt blive fastsat et retsmøde, hvor parterne og dommeren tilrettelægger sagens videre forløb. I nogle tilfælde indgår parterne et forlig i forlængelse af dette møde eller umiddelbart efter, men for største parten vil sagen formentlig kræve yderligere skriftveksling eller blive optaget til dom, som enten kan være på skriftligt grundlag eller ved fysisk fremmøde i en såkaldt hovedforhandling, hvor parterne skal fremlægge sagen foran en dommer. 

Skal vores virksomhed vide noget omkring lovgivning relevant for vores sager eller retslige processer?

SmallClaims håndterer den fulde proces, og I skal derfor ikke vide noget om hverken lovgivning eller proces ved domstolene. Hos SmallClaims er vi eksperter i jura og småsagsprocesser.

Hvor lang tid tager en retssag (småsag) hos domstolene?

Varigheden af en retssag afhænger af sagens kompleksitet og om parterne beder om fristforlængelser. Normalt bliver de fleste småsager afgjort inden for 4 måneder og for langt størstedelen indenfor 2 måneder.

Kan vores virksomhed indlede drøftelser om sagen med sagsøgte under sagens forløb?

I kan ikke indlede drøftelser om sagen med sagsøgte så længe retsprocessen er undervejs. Grunden til dette er, at det i givet fald vil være praktisk umuligt for SmallClaims at håndtere sagen bedst muligt, ligesom det vil mindske sandsynligheden for at sagen vindes.

Hvad hvis vores virksomhed har flere krav mod samme person/virksomhed ?

Der findes i retsplejeloven mulighed for at sambehandle sager, hvorfor SmallClaims i langt de fleste tilfæde kan finde en god løsning for den konkret sag(er).

Hvad hvis den virksomhed, som vi har et krav imod er gået konkurs?

Hvis virksomheden er en enkeltmandsvirksomhed kan kravet føres videre mod den ansvarlige deltager personligt. SmallClaims har stor erfaring og succes selv med disse sager. Er der tale om et anparts- eller aktieselskab, som er gået konkurs, så anbefales det at droppe sagen.

Vores verden

Seneste nyheder og viden