Persondatapolitik

1. Dataansvarlig
SmallClaims er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor:

SmallClaims ApS
Prinsessegade 10, 2. th.
1422 København K
CVR-nummer: 43188739
Telefon: 26245341
Mail: info@smallclaims.ai

2. Formål og retsgrundlag for behandling af personoplysninger
SmallClaims behandler dine personoplysninger i henhold til formål og retsgrundlag oplistet nedenfor:

- Idet behandlingen er nødvendig for at SmallClaims kan forfølge vores kunders legitime interesser, som er den legitime interesse i at vores kunder kan inddrive deres udestående fordringer igennem en retslig proces. Retsgrundlaget følger af GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

- Idet behandlinger er nødvendig for at kunne overholde en retlig forpligtelse, herunder bogføringsloven. Retsgrundlaget følger af GDPR art. 6, stk. 1, litra c.

- Idet behandlingen kan være nødvendig for at gøre et retskrav gældende, herunder eventuel behandling af dit CPR-nummer. Retsgrundlaget følger af databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 4.

3. Kategorier af personoplysninger

SmallClaims behandler forskellige kategorier af personoplysninger, Hvilke personoplysninger SmallClaims behandler i den konkrete sag kan variere, men falder som udgangspunkt ind i en eller flere af nedenstående kategorier:

- Almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, email, telefonnummer og økonomiske forhold.

- CPR-nummer.

4. Modtagere af personoplysninger

Følgende modtagere får personoplysninger fra SmallClaims:

- Databehandlere

- Domstole

- Klienter

5. Personoplysningernes oprindelse

SmallClaims har modtaget personoplysninger fra følgende afsendere:

- Klienter
- CVR
- Domstolene
- Offentlig tilgængelig registre

6. Varighed for opbevaring af personoplysninger

SmallClaims opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt for at overholde vores kontraktretlige forpligtelser, og så længe det er nødvendigt i henhold til lovbestemte opbevaringstider, herunder bl.a. bogføringsloven. Det afhænger derfor fra sag til sag, hvor lang tid vi opbevarer personoplysninger. Vi sletter oplysninger, når det ikke længere er nødvendigt at gemme dem, og som udgangspunkt tager vi udgangspunkt i en opbevaringsperiode på fem år fra afslutningen af en sag.

7. Rettigheder

I henhold til persondataforordningen (GDPR) har du visse rettigheder for behandlingen af dine personoplysninger. De vigtigste rettigheder finder du nedenfor:

Indsigtsret: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig 

Berigtigelse
: Såfremt nogle af de oplysninger vi behandler om dig er ukorrekte, har du ret til af få disse berigtiget.

Sletning:
I nogle tilfælde har du ret til at få oplysning, vi behandler om dig, slettet inden tidspunktet for vores almindelige opbevaringsperiode er udløbet beskrevet i punkt 6.

Indsigelse:
I nogle tilfælde har du ret til af gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Begrænset behandling:
I nogle tilfælde har du ret til at opnå begrænset behandling, hvis et særligt forhold gør sig gældende.

Dataportabilitet: Du har ret til at modtage oplysninger om dig selv, som du har givet til en datasvarlig, i et almindelig anvendt og maskinlæsbart format, og transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.  

8. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage over SmallClaims behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.