Har du modtaget en mail fra os?

Vi håber, du kan finde svar på dine spørgsmål nedenfor. Tøv dog endelig ikke med at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål eller øvrige henvendelser.

Ofte stillede spørgsmål

Hvem er SmallClaims?

SmallClaims ApS er en dansk virksomhed, som hjælper danske og internationale virksomheder samt personer med at føre sag under småsagsprocessen i Danmark. Vores CVR-nummer er 43188739. SmallClaims er registreret som autoriseret inkassovirksomhed hos det danske politi. Vi behandler en lang række forskelligartede sager med værdi under DKK 50.000.

Hvad sker der, når en sag bliver anlagt hos en domstol?

Når en sag anlægges hos den rette domstol, vil modparten (sagsøgte) som udgangspunkt få 7 dage til at kvittere for modtagelsen af stævning. Herefter får sagsøgte 14 dage til at komme med sine bemærkninger til stævningen i et svarskrift. Hvis sagsøgte ikke kommenterer på stævningen eller på anden måde kommer med indsigelser inden for de 14 dage, vil retten normalt afgøre sagen til fordel for sagsøger i en udeblivelsesdom. Hvis sagsøgte kommer med et svarskrift og indlæg i sagen, vil der normalt blive fastsat et retsmøde, hvor parterne og dommeren tilrettelægger sagens videre forløb. I nogle tilfælde indgår parterne et forlig i forlængelse af dette møde eller umiddelbart efter, men for største parten vil sagen formentlig kræve yderligere skriftveksling eller blive optaget til dom, som enten kan være på skriftligt grundlag eller ved fysisk fremmøde i en såkaldt hovedforhandling, hvor parterne skal fremlægge sagen foran en dommer. Dette forløbs varighed afhænger af den konkrete sags kompleksitet samt omstændighederne for den specifikke ret.

Hvad sker der, når en sag bliver anlagt hos en domstol?

Når en sag anlægges for retten af sagsøgeren, skal den forkyndes. Typisk sker dette varsel (forkyndelse) via e-boks. Det er retten, som har til opgave at meddele sagsøgte, at denne skal optræde som part i en sag. Er man som sagsøgte uenig i dette, kan man tilkendegive dette for retten, som i så fald vil vurdere omstændighederne og tilkendegive sin mening. Hos SmallClaims sender vi dog gerne et varsel til modparten for at oplyse denne om vores klients synspunkter samt overordnede påstande. Er du part i en sag, som varetages af SmallClaims, hører du derfor fra os, inden sagen startes ved domstolen.

Hvorfor har jeg/vi modtaget en mail fra SmallClaims?

Du/I har modtaget en mail fra SmallClaims ApS, fordi vi repræsenterer en part, som mener at have et gyldigt krav mod dig/jer. SmallClaims fungerer som partsrepræsentant, og vi varetager derfor vores klienters interesse. Har du/I spørgsmål til den sag, som ligger til grund for vores kontakt til dig/jer, bedes du kontakte SmallClaims direkte på info@smallclaims.ai. Vi ser frem til at drøfte sagen nærmere med dig/jer.

Hvilken type sager fører SmallClaims?

SmallClaims kan som udgangspunkt hjælpe med alle typer af civile sager så længe, sagen kan føres under småsagsprocessen som fastsat efter reglerne i retsplejeloven. Her må kravet som udgangspunkt ikke have en højere værdi end DKK 50.000 - dog skal omkostninger og renter ikke medtages ved fastsættelse af sagens værdi. SmallClaims kan også føre sager ved fogedretten under den forenklede inkassoproces, hvortil der følger andre regler.

Ved hvilken domstol vil retssagen foregå?

Civile småsager skal foregå ved byretten i rette værneting. Reglerne om værneting findes i retsplejeloven. Som oftest skal sagen foregå i den byret, som er tættest på sagsøgtes adresse. Det samme gælder for sager i fogedretten.