Vi gennemfører høj volumen af retssager på jeres vegne.

Vores automatiserede processer og brug af machine learning gør os i stand til at føre en høj volumen af sager samtidig med, at vi sikrer den bedste behandling af hver enkelt sag.
Book et møde
Services

Vi forfølger jeres krav igennem forskellige juridiske instanser og metoder

Krav med indsigelser

Retssager

Er I part i en konflikt om et mindre beløb, hjælper vi med at få afgjort sagen hurtigt og billigt gennem en retssag.

Vi fører og løser retssager nemt og billigt med krav, som har en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. uden renter og omkostninger.

Krav uden indsigelse

Betalingspåkrav

Er der ikke konflikt om kravets eksistens, kan vi hjælpe jer med at inddrive det gennem fogedretten med et såkaldt betalingspåkrav. Her kan sagerne have et pålydende op til 100.000 kr.

Indrivelse

Inddrivelse gennem fogedretten 

Såfremt inddrivelse gennem fogedretten er nødvendig, eksempelvis hvis debitor på trods af dom stadig nægter at betale kravet, hjælper vi også.