Hvad betyder 2-instansprincippet?

I Danmark gælder der som udgangspunkt et 2. instansprincip. Dette betyder, at en sag som det klare udgangspunkt kan blive prøvet og bedømt 2 gange af 2 retsinstanser.

En småsag vil derfor starte i byretten og kunne påklages/ankes til landsretten. De fleste småsager bliver dog ikke anket til landsretten, og derfor er processen også forholdsvis hurtig ift. “normale” retssager, som kan køre over flere år, hvis de bliver anket.

En retssag kan kun ankes til Højesteret, såfremt der søges særlig tilladelse hertil, og småsager vil typisk ikke egne sig som Højesteretssager.