Hvordan er domstolene opdelt i Danmark?

I Danmark er domstolen som udgangspunkt opdelt i byretterne (24), landsretterne (2), og Højesteret.

Alle retssager begynder som udgangspunkt i byretterne med visse undtagelser, hvis sagen er særlig kompliceret eller, hvis sagen skal behandles hos en specialiseret domstol. Småsager bliver anlagt hos byretterne, idet sagerne normalt er forholdsvis ukompliceret, og én enkelt dommer derfor godt kan træffe afgørelse i sagen uden involvering af et større dommerpanel.