Introduktion til Småsager

Introduktion til Småsager

Småsager er i Danmark sager med et krav på højst 50.000 uden renter og omkostninger. Småsager anlægges som udgangspunkt som andre retssager ved de lokale byretter i Danmark.

Hvad gør småsager anderledes end "normale sager?

Det, som er anderledes ved småsager en “normale” retssager er selve processen, som er noget forenklet ift. en “normal” retssag. Kravene til dokumentation - selve bevisførelsen -  er noget lempeligere, og dommeren har - modsat en “normal” retssag - en procesledende funktion, hvor han aktivt skal vejlede parterne.

Mange småsager bliver også afgjort på et skriftligt grundlag, og skal derfor ikke hovedforhandles for en dommer. På trods af de noget lempeligere krav, er der dog stadig om en juridisk proces, som for mangler er indviklet og svært at forstå.

Den som anlægger en småsag kaldes i retssystemet for en sagsøger, og den sagen er anlagt mod kaldes sagsøgte. Sagen indledes ved at sagsøger indsender en stævning til retten, hvorefter sagsøgte får mulighed for at svar på dette i et svarskrift. Herefter indkaldes der normalt til et møde med dommeren, hvor sagen tilrettelægges, og det bliver afgjort, om der skal indsendes yderligere dokumenter og svar (processkrifter) for at oplyse sagen bedst muligt inden, at der skal træffes dom enten på et skriftligt grund eller ved at parterne møder op i retten og argumenterer foran en dommer, som de fleste nok har set i både film og serier.

SmallClaims tilbyder sine kunder at håndtere denne proces, så man ikke skal bekymre sig om processen ved retten, som for mange kan virke uoverskuelig og kompleks, da retssager for de fleste er noget, som man heldigvis ikke har haft bekendtskab med tidligere.